Kommunernas förutsättningar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Den här rapporten är ett underlag till Jämställdhetsmyndighetens fördjupade uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Rapportens övergripande syfte är att bidra till mer kunskap om kommunernas förutsättningar att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Underlagsrapporten är skriven av Håkan Leifman, fil.dr. i sociologi och Camilla Pettersson, fil.dr. i folkhälsovetenskap, verksamma vid Karolinska institutet.

Analysen visar att flertalet av Sveriges kommuner har en viss grundstruktur för arbetet mot våld i nära relation, men att det finns tydliga förbättringsområden. De slutsatser som framförs i rapporten är rapportförfattarnas egna och utgör inte Jämställdhetsmyndighetens uppfattning.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 april 2024

Senast uppdaterad: 22 april 2024