Kortrapport: Ojämna insatser för jämställdheten

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Denna kortrapport beskriver och analyserar utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen och utfallet av styrningen av jämställdhetspolitiken under perioden 2017 – 2022.

Denna kortrapport sammanställer och gör en helhetsbedömning av centrala och återkommande slutsatser i myndighetens rapporter och uppföljningar av den aktuella perioden. Syftet med rapporten är att ge riksdag och regering ett underlag för en utvecklad styrning mot det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

De jämställdhetspolitiska delmålen har ännu inte nåtts. Det har skett en förbättring inom vissa områden, men i många avseenden har utvecklingen mot ökad jämställdhet stått still. Den positiva utvecklingen syns inom de områden som har varit i fokus för jämställdhetspolitikens inriktning, arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt satsningar på kvinnors hälsa. Inom större delar av politikområdet syns dock en stagnation i utvecklingen mot jämställdhet.

Vill du läsa den längre versionen av rapporten? Rapporten Ojämna insatser för jämställdheten

Jämställdhetsintegrering

Makt och inflytande

Ekonomi

Utbildning

Obetalt hemarbete

Hälsa

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 30 januari 2024

Senast uppdaterad: 8 mars 2024