Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt är den första analysen i rapportserien.

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

I den första analysen i rapportserien, Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt, framgår bland annat att var femte kvinna med funktionsnedsättning har så låga inkomster att de riskerar fattigdom. Gruppens sämre förutsättningar vad gäller både delaktighet på arbetsmarknaden och villkoren i arbetslivet innebär lägre inkomster och sämre möjligheter till ekonomisk självständighet.

Analysen i korthet bygger på rapporten Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning – kartläggning av utmaningar för att nå det andra jämställdhetspolitiska delmålet, som Jämställdhetsmyndigheten tidigare i år tog fram i samverkan med Myndigheten för delaktighet.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 3 juli 2020

Senast uppdaterad: 4 februari 2022