Kvinnors organisering (2020:8)

Denna rapport redovisar Jämställdhetsmyndighetens utdelning av bidrag för att främja kvinnors organisering.

Jämställdhetsmyndighetens rapport bygger på förordningen (2005:1089) om kvinnors organisering och dess krav att varje år inkomma med en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till.

Syftet med förordningen är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska även möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Den här rapporten utgår från myndighetens fördelning av organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag och de slutredovisningar som inkommit innan 15 april 2020.

Ekonomi

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 8 juni 2020

Senast uppdaterad: 29 december 2021