Laying the ground for change – Women's economic empowerment and ending economic violence

Den här publikationen är producerad av Jämställdhetsmyndigheten som en del av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2023. Den utforskar sambandet mellan ekonomiskt stärkande av kvinnor och könsbaserat våld, med fokus på ekonomiskt våld.

Ett starkt Europa byggt på lika rättigheter och möjligheter att leverera gemensamt
välstånd och hållbar ekonomisk tillväxt är en grundläggande vision och ett löfte från
Europeiska unionen. Framgång kräver att vi bryter cirkeln av ekonomiskt våld mot
kvinnor. Trots framsteg så finns det fortfarande strukturella, kulturella och praktiska hinder för jämställdhet och ett liv utan våld, vilket får konsekvenser för kvinnors ekonomiska oberoende – och den europeiska visionen.

Ekonomi

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 2 februari 2023

Senast uppdaterad: 3 februari 2023