Människohandel för sexuella ändamål

Den här rapporten om tolkning och tillämpning av 4 kap. 1 A § Brottsbalken utgör ett underlag till Jämställdhetsmyndighetens fördjupade uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Rapporten innehåller en rättsvetenskaplig analys av brottet människohandel för sexuella ändamål och är skriven av Anna Sonnsjö Andersson, doktorand i straffrätt vid Lunds universitet.

Analysen visar bland annat att det finns både bevissvårigheter och tolkningsproblem vid prövningen av människohandel för sexuella ändamål. De slutsatser som framförs i rapporten är rapportförfattarens egna och författaren ansvarar för rapportens innehåll.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 april 2024

Senast uppdaterad: 24 april 2024