Med siktet inställt på 2025

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att stödja universitet och högskolor hjälper dem att prioritera arbetet med jämställdhetsintegrering. Trots covid-19 åren har lärosäten fram till 2022 fortsatt med planering och organisering av det arbete som ska leda till jämställda effekter.

Rapporten är en delredovisning av vårt uppdrag att stödja universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Vi har kommit fram till slutsatsen att våra stödinsatser ska fokusera på:

  • Stödformer som riktar sig till olika nyckelfunktioner i syfte att stödja lärosäten att få genomslag för arbetet med jämställdhetsintegrering i hela organisationen.
  • Samverkan mellan lärosäten och andra relevanta aktörer. Vi ser att det finns goda förutsättningar att utveckla sektorsövergripande samarbete för att lösa jämställdhetsproblem.
  • Utveckling av uppföljning och analys vid respektive lärosäte. Framtagande av indikatorer som visar om förändrade arbetssätt leder till jämställdhet för olika grupper av kvinnor och män.
  • Stöd som förbättrar förutsättningarna att på lärosätesnivå följa upp hur fördelningsutfallet vad gäller interna forskningsmedel ser ut baserat på kön.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 19 april 2023

Senast uppdaterad: 19 april 2023