Redovisning av uppdrag utifrån Pekingplattformen 2022-2023

Jämställdhetsmyndigheten har under 2022 genomfört såväl nationella som internationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om Pekingplattformen och dess relation till Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Vi har bland annat utgjort expertstöd inom ramen för FN:s femåriga initiativ Generation Equality samt inför Sveriges EU-ordförandeskap. Uppdraget var en fortsättning på tidigare Pekinguppdrag som löpt under 2019–2021.

Publiceringsdatum: 9 februari 2023

Senast uppdaterad: 9 februari 2023