Regionkoordinatorernas statistik om människohandel och människoexploatering 2022

2022 års statistik från regionkoordinatorerna, som arbetar mot prostitution och människohandel i olika delar av landet, visar att kvinnor främst utnyttjats för sexuella ändamål. Männen utnyttjats främst som arbetskraft.

Under 2022 fattade regionkoordinatorerna misstanke om människohandel eller människoexploatering gällande 375 personer. Av dessa var 223 personer kvinnor och 139 män. I elva ärenden noterades inte personens kön och två ärenden uppgav annat kön.


Statistiken visar att allt fler vuxna män identifieras som utsatta, det beror delvis på att människoexploateringsbrottet infördes 2018.

Nytt för i år är statistik kring vilken bransch som var aktuell när det fanns misstanke om exploatering i arbete. De vanligaste branscherna är i fallande ordning: Grön näring, bygg, hotell och restaurang, industri, biltvätt- eller bilverkstad och städ.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 8 maj 2023

Senast uppdaterad: 8 maj 2023