Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Jämställdhetsmyndigheten

Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 137).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

Publiceringsdatum: 11 januari 2021

Senast uppdaterad: 4 februari 2022