Remissvar "Rätt förutsättningar för sjukskrivning" SOU 2023:48

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens förslag.

Ekonomi

Hälsa

Publiceringsdatum: 16 februari 2024

Senast uppdaterad: 7 mars 2024