Sammanfattning av rapporten Att leva med skyddade personuppgifter

Jämställdhetsmyndighetens kortversion av rapporten Att leva med skyddade personuppgifter sammanfattar och belyser brister i dagens hantering av skyddade personuppgifter, pågående utvecklingsarbeten samt förslag till arbete framåt.

Denna rapport är en kortversion av rapporten Att leva med skyddade personuppgifter, som publicerades i mars 2023.

Vi har även tagit fram en engelsk version av sammanfattningen (pdf).

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 28 augusti 2023

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023