Skyddade personuppgifter – oskyddade personer

Kvinnors och barns hela livssituation försvåras av att leva med skyddade personuppgifter. Våldsutsatta kvinnor behöver få bättre stöd och hjälp från myndigheter. Barns rättigheter och behov behöver stärkas och tillvaratas i högre grad.

Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram kunskap om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter.

Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter har ökat i Sverige till omkring 24 000 personer år 2021. I många fall handlar det om kvinnor och barn som tvingats flytta på grund av våld och hot från en närstående man eller pappa.

Att leva med skyddade personuppgifter försvårar hela livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn. Det finns stora brister i det långsiktiga stödet till våldsutsatta kvinnor och barn med skyddade personuppgifter.

Rapporten Skyddade personuppgifter - oskyddade personer (2022:10).

Intervjustudien 86 gömda kvinnor och deras 128 barn

Kerstin Weigl och Petra Erlander har på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten intervjuat kvinnor och barn som lever med särskilt skydd på grund av hot från våldsam man. 

Intervjustudien 86 gömda kvinnor och deras 128 barn (Intervjustudie, bilaga till rapporten).

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 31 mars 2022

Senast uppdaterad: 29 september 2022