Slutredovisning HBTQ-strategisk myndighet (2021:9)

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 att Jämställdhetsmyndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Jämställdhetsmyndigheten fick i juni 2018 i uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Det innebär att myndigheten tillsammans med nio andra hbtq-strategiska myndigheter har i uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa de utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta 2018–2020.

Publiceringsdatum: 23 mars 2021

Senast uppdaterad: 29 april 2024