Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida, SOU 2023:23

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens förslag förutom bedömningen att det inte finns ett behov av graviditetspenning vid psykiskt påfrestande arbete. Ett flertal undersökningar och forskningsstudier i utredningen påvisar vikten av rät-ten till graviditetspenning för psykiskt påfrestande arbete. Psykisk ohälsa är också ett växande problem

Ekonomi

Hälsa

Publiceringsdatum: 30 november 2023

Senast uppdaterad: 1 december 2023