Stärkt jämställdhet genom JiM+ (2021:12)

Delredovisning av uppdrag att utveckla en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering.

Rapporten är en delredovisning av uppdraget (A2020/00442/JÄM) att ta fram och tillämpa en modell för erfarenhetsutbyte kring jämställdhets­integrering och jämställdhetsbudgetering. Delredovisningen innehåller, i enlighet med uppdraget, en beskrivning av modellen för systematiskt erfarenhetsutbyte i staten samt en plan för hur modellen ska tillämpas under 2021.

Rapportens första del beskriver uppdraget och hur uppdraget genomförts i samverkan med andra aktörer. Den andra delen beskriver JiM+, modellen för strukturerat erfarenhetsutbyte. Den tredje delen beskriver hur modellen kommer att tillämpas under 2021 och 2022.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 10 september 2021

Senast uppdaterad: 13 juni 2024