Statsbidrag för kvinnors och flickors organisering

Denna rapport redogör för de organisations- och etableringsbidrag som Jämställdhetsmyndigheten har beviljat för bidragsåret 2022, enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering.

Rapporten innefattar också en sammanfattande redogörelse om de verksamhetsbidrag till kvinnors och flickors organisering särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar som är beviljade för bidragsår 2023. Dessa är beviljade utifrån förordning (2023:168) om statsbidrag till kvinnors och flickors organisering, som från och med maj 2023 ersätter den tidigare förordningen.

Jämställdhetsmyndighetens samlade bedömning är att den verksamhet som har finansierats av statsbidragen stödjer kvinnors och flickors organisering i egna sammanslutningar och är i linje med förordningens syfte. Bidraget finansierar föreningarnas ordinarie verksamhet vilket skapar grundläggande förutsättningar för kvinnor och flickor att organisera sig och driva sina frågor.

I utlysningen om organisations- och etableringsbidrag för bidragsår 2022 sökte 92 föreningar och 76 beviljades bidrag. I utlysningen om verksamhetsbidrag för bidragsår 2023 sökte 68 föreningar och 24 beviljades bidrag.

Makt och inflytande

Ekonomi

Publiceringsdatum: 31 maj 2024

Senast uppdaterad: 31 maj 2024