Statsbidrag för kvinnors organisering (2022:19)

Redogörelse av organisations-, etablerings- och verksamhetsbidrag under 2021.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering. Syftet med statsbidraget är att främja kvinnors organisering i egna sammanslutningar, främja deltagande i demokratiska processer och att möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva krav.

I rapporten redovisar vi vad statsbidraget har använts till och gör en bedömning av effekter i förhållande till bidragets syfte. Vår övergripande bedömning är att den verksamhet som finansierats av statsbidraget överensstämmer med bidragets syfte enligt förordningen.

 

 

Publiceringsdatum: 2 juni 2022

Senast uppdaterad: 2 juni 2022