Statsbidrag till jämställdhetsprojekt 2024

Denna rapport redogör för de bidrag som Jämställdhetsmyndigheten har beviljat 2022, enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. I utlysningen 2022 ansökte 50 projekt och drygt 9,6 miljoner fördelades till de sju organisationer som beviljades. Ett av projekten avslutades i förtid.

Statsbidraget som helhet är en politisk åtgärd där civilsamhällets organisationer bidrar med nyskapande verksamhet som driver utvecklingen av jämställdhetsarbetet framåt. Projekten har bidragit till utvecklingen inom samtliga av regeringens jämställdhetspolitiska delmål.

Flest projekt har bidragit till delmålen om att motverka mäns våld mot kvinnor samt jämställd hälsa. Lägst antal projekt har bidragit till delmålet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Ekonomi

Våldsförebyggande arbete

Sexuella trakasserier

Makt och inflytande

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hälsa

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 31 maj 2024

Senast uppdaterad: 31 maj 2024