System för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken (2018:5)

I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att senast den 1 oktober 2018 redovisa ett förslag till fördjupade uppföljningar av regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen. Denna rapport redovisar Jämställdhetsmyndighetens förslag.

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten presenterar i denna rapport

  • ett förslag till system för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken inklusive exempel på möjliga områden för fördjupade uppföljningar

  • utvecklingsbehov kopplade till indikatorer för jämställdhetspolitiken

  • utvecklingsmöjligheter av systemet för uppföljning och analys.

Publiceringsdatum: 1 oktober 2018

Senast uppdaterad: 28 december 2021