Jämställdhetsarbete i näringslivet

Den här underlagsrapporten, som är en forskningsöversikt om jämställdhetsarbete i näringslivet, har tagits fram av universitetslektor Klara Regnö, Mälardalens universitet. Analysen pekar mot att jämställhetsarbetet inom näringslivet har stagnerat.

De slutsatser som framförs i rapporten är rapportförfattarens egna och utgör inte Jämställdhetsmyndighetens uppfattning.

Jämställdhetsmyndigheten publicerar flera olika typer av rapporter. Underlagsrapporter från externa forskare eller aktörer fungerar som ett kunskapsunderlag.

Publikation är ett underlag till huvudrapporten Steg framåt och nya utmaningar – resultatrapporten 2023.

Makt och inflytande

Ekonomi

Publiceringsdatum: 21 april 2023

Senast uppdaterad: 29 juni 2023