Skatter och jämställdhet

Den här underlagsrapporten som innehåller en analys av skattessystemet från ett jämställdhetsperspektiv har tagits fram av Professor Åsa Gunnarsson, Umeå universitet. Analysen visar att skattesystemet inte är jämställt, utan får olika konsekvenser för kvinnor och män.

De slutsatser som framförs i rapporten är rapportförfattarens egna och utgör inte Jämställdhetsmyndighetens uppfattning.

Jämställdhetsmyndigheten publicerar flera olika typer av rapporter. Underlagsrapporter från externa forskare eller aktörer fungerar som ett kunskapsunderlag.

Publikation är ett underlag till huvudrapporten Steg framåt och nya utmaningar – resultatrapporten 2023.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 21 april 2023

Senast uppdaterad: 29 juni 2023