#metoo-aktivismen i Sverige – förklaringar, betydelser och strategier

Den här underlagsrapporten är en forskningsöversikt om #metoo i Sverige och har tagits fram av Karin Hansson, docent vid Södertörns högskola, Malin Sveningsson, professor vid Göteborgs universitet och Hillevi Ganetz, professor emerita vid Stockholms universitet. Rapporten lyfter tidigare forskning, en sammanfattning av studier i särskilda branscher och de strategier för att motverka genusbaserade förtryckshandlingar som har identifierats i studierna.

De slutsatser som framförs i rapporten är rapportförfattarnas egna och utgör inte Jämställdhetsmyndighetens uppfattning.

Jämställdhetsmyndigheten publicerar flera olika typer av rapporter. Underlagsrapporter från externa forskare eller aktörer fungerar som ett kunskapsunderlag.

Publikation är ett underlag till huvudrapporten Steg framåt och nya utmaningar – resultatrapporten 2023.

Sexuella trakasserier

Mäns våld mot kvinnor

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 21 april 2023

Senast uppdaterad: 29 juni 2023