Breddad rekrytering i välfärden

Denna rapport utgör ett underlag till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken, lämna förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Underlagsrapporten visar att lokala och regionala förutsättningar och strategier för att motverka könsbundna yrkesval behövs.

Rapporten är skriven av Lena Grip, docent i kulturgeografi och verksam på Institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet. Författaren ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

Publikationen är ett underlag till huvudrapporten Så ska fler välja jobb i välfärden.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 27 april 2023

Senast uppdaterad: 29 juni 2023