Ett jämställt pensionssystem

Underlagsrapporten analyserar senare års förändringar av pensionssystemet utifrån dess jämställdhetspolitiska effekter.

Under senare år har flera förändringar genomförts i pensionssystemet. Grundskyddet har höjts, ett inkomstpensionstillägg har införts och pensionsåldrarna förändrats. Åtgärder för jämställda pensioner har också diskuterats och analyserats. Redan 2017 antog pensionsgruppen en handlingsplan för jämställda pensioner. Mot denna bakgrund har Jämställdhetsmyndigheten analyserat pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Denna rapport är en underlagsrapport till Jämställdhetsmyndighetens resultatrapport 2024.

Ekonomi

Obetalt hemarbete

Utbildning

Hälsa

Publiceringsdatum: 22 april 2024

Senast uppdaterad: 22 april 2024