Jämställdhetsarbetet tappar styrfart – Resultatrapporten 2024

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att varje år, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen, redovisa och analysera resultat av åtgärder som myndigheter och andra aktörer har vidtagit. Rapporten syftar till att främja ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken genom att bidra med underlag till regeringens styrning och prioriteringar för att uppnå jämställdhetspolitikens mål.

De senaste åren har präglats av en rad kriser i vår omvärld. Alla påverkar de samhället och därmed jämställdheten. Lågkonjunktur, ökad inflation, ökad ojämlikhet och konflikter i närområdet påverkar förutsättningarna att bedriva ett långsiktigt jämställdhetsarbete.

Sedan 2021 har det skett ett trendbrott när det gäller ekonomisk jämställdhet. Efter många år med mindre förändringar i disponibel inkomst ökar nu skillnaderna mellan kvinnor och män. Jämställdhetsmyndigheten ser också att ojämlikhet och ojämställdhet lett till sjunkande medellivslängd hos lågutbildade kvinnor och att det ökande obetalda omsorgsarbetet om äldre främst utförs av kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten ser en risk för att en minskad myndighetsstyrning kan leda till att myndigheter prioriterar ner jämställdhetsintegreringsarbetet. I kombination med en minskad bredd av politiska åtgärder inom jämställdhetspolitiken riskerar det att leda till en stagnation eller till och med tillbakagång för den hittills uppnådda jämställdheten.

Till resultatrapporten 2024 finns tre stycken underlagsrapporter.

Underlagsrapport 3 Ensamhet bland äldre partnervårdare

Underlagsrapport 4 Regionala företagsstöd och kvinnors företagande

Underlagsrapport 5 Ett jämställt pensionssystem

Makt och inflytande

Ekonomi

Utbildning

Obetalt hemarbete

Hälsa

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 april 2024

Senast uppdaterad: 22 april 2024