Uppdrag om insatser i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Vi har i regleringsbrevet för 2021, fått i uppdrag att 2021–2023 fortsatt erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den här publikationen är en delrapportering av uppdraget.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 13 april 2022

Senast uppdaterad: 8 november 2022