Utbildningsreformer och könsmönster

Denna rapport utgör ett underlag till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att följa upp det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämställd utbildning.

Rapporten undersöker vilken inverkan de senaste decenniernas större utbildningsreformer har haft i relation till kön. Författaren är Marianne Dovemark som är senior professor vid Göteborgs universitet. Författaren ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

Publikationen är ett underlag till huvudrapporten Ogiltig frånvaro för jämställdheten.

Utbildning

Publiceringsdatum: 31 oktober 2023

Senast uppdaterad: 1 november 2023