Våldsförebyggande satsningar ger resultat

Publikationen är en fördjupad uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Vår bedömning är att de åtgärder som har vidtagits för att genomföra den nationella strategin har lett till konkreta resultat som har bidragit till de fyra målsättningarna och att det även går att se vissa effekter. 

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 april 2022

Senast uppdaterad: 25 april 2022