Abortlagen

Alla i Sverige har rätt till abort enligt abortlagen.

Rätten att få göra abort gäller både för den som är svensk medborgare och för den som inte är svensk medborgare. Rätten gäller både för den som bor i Sverige och för den som inte bor i Sverige. Enligt lagen har den som är gravid själv rätt att bestämma om hen vill göra abort ända fram till slutet av den artonde veckan av graviditeten. Efter den artonde veckan behöver personen få tillåtelse av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger tillstånd till abort efter den artonde veckan

  • om det finns särskilda skäl att ge tillstånd
  • om det kan antas att fostret inte skulle vara livsdugligt utanför livmodern

Enligt lagen har den som vill göra abort rätt att få hjälp i stödsamtal både före och efter aborten.

I Socialstyrelsens föreskrifter om abort (Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS, 2009:15) betonas att vårdgivaren har ansvar för att ge vårdtagaren den information som hen behöver. Vårdgivaren ska också erbjuda vårdtagaren rådgivning om preventivmedel före eller efter aborten.

Socialstyrelsens föreskrifter om abort

Du kan läsa mer i SOSFS 2009:15 Socialstyrelsens föreskrifter om abort. Här hittar du den senaste digitala versionen. Kontrollera alltid texten jämfört med den tryckta versionen. Det är den tryckta texten som gäller.

Publiceringsdatum: 14 september 2021

Senast uppdaterad: 14 mars 2024