Abortlagen

Alla i Sverige har rätt till abort enligt abortlagen.

Rätten gäller oberoende av om personen är svensk medborgare eller inte, bosatt i Sverige eller ej. Enligt lagen bestämmer personen själv om en vill göra abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten. Därefter krävs tillåtelse från Socialstyrelsen. De ger tillstånd till abort om särskilda skäl föreligger och om det kan antas att fostret inte kan vara livsdugligt utanför livmodern.

Enligt lagen har personen rätt till stödsamtal såväl innan som efter aborten.

I Socialstyrelsens föreskrifter om abort (SOSFS 2009:15) betonas även vårdgivarens ansvar att tillhandahålla den information som vårdtagaren behöver samt erbjuda preventivmedelsrådgivning före eller efter aborten.

Socialstyrelsens föreskrifter om abort

Du kan läsa mer i SOSFS 2009:15 Socialstyrelsens föreskrifter om abort. Detta är den senaste internetversionen, observera att det är den tryckta författning som gäller.

Publiceringsdatum: 14 september 2021

Senast uppdaterad: 12 januari 2022