Webbkurs: Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

Den här kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Fyra personer samlade runt kaffeautomaten i ett personalrum. De är i samtal två och två och håller kaffekoppar i händerna.

Både den fysiska och psykiska hälsan påverkas hos personer som har erfarenhet av våld. Sjukfrånvaron ökar med 20 procent för både kvinnor och män som har utsatts för våld i nära relation. Lönen minskar med 25 procent för kvinnor och 14 procent för män. Dessa konsekvenser uppstår medan våldet pågår men kan också fortsätta i flera år efter det att våldet har upphört.

Den här kursen sätter fokus på hur just våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Med hjälp av flera konkreta exempel och praktiska övningar får du kunskap om hur du ska agera. Du väljer att gå kursen i rollen som chef eller i rollen som kollega.

Kursen är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Det enda som krävs är att du skapar ett användarkonto. Den tar 1-2 timmar att genomföra, och det går att växla mellan dator, telefon och läsplatta.

Jämställdhetsintegrering

Utbildning

Publiceringsdatum: 30 augusti 2022

Senast uppdaterad: 27 oktober 2022

Arbetsplatsens roll för att upptäcka våld

Ett tomt skrivbord med en laptop, pennor och anteckningsböcker på i ett ljust och fräscht kontor.

Vi vill stärka arbetsplatsens roll för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det handlar om att arbeta förebyggande, men också om att agera vid misstanke om både våldsutsatthet och våldsutövande.

Läs mer om vårt uppdrag
Ett tomt skrivbord med en laptop, pennor och anteckningsböcker på i ett ljust och fräscht kontor.

Ska du jobba med jämställdhet?

Här hittar du praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Vi samlar handledningar, övningar, verktyg, metoder och inspirerande exempel.