Webbkurs: Att förebygga våld - en grundkurs

Det här är en kurs för dig som ska arbeta, eller redan arbetar med att förebygga mäns våld mot kvinnor. Du lär dig hur arbetet kan planeras och genomföras i fem steg för att bli långsiktigt och systematiskt.

En hand som stoppar tre led av dominobrickor från att falla

Den här kursen förklarar vad våld är och vad som kan minska våldet, och den ger inspiration till dig och din verksamhet för att genomföra förebyggande insatser. 

Kursen handlar om våldsförebyggande arbete som i första hand syftar till att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, men forskningen visar att arbetet även kan ha effekt på många andra former av våld. Den riktar sig till dig som oavsett roll i din organisation vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete. Att ledningen fattar beslut, visar stöd och intresse och efterfrågar resultat, är som i allt utvecklingsarbete viktigt.

Målet är att du ska få kunskap om vad ett våldsförebyggande arbete är genom att:

  • Kunna känna igen och definiera olika typer av våld.
  • Få kunskap om kopplingen mellan  könsnormer och våld.
  • Få en ökad förståelse för vikten av samverkan.
  • Få en inblick i hur arbetet kan organiseras och genomföras.

I första hand är kursen upplagd för att genomföras enskilt, men den innehåller många reflektionsfrågor som syftar till att omsätta kunskapen till situationen i din egen verksamhet. Det är därför värdefullt att du tar dig tiden att reflektera, och ett tips är att diskutera frågorna med en kollega. Vi rekommenderar att många i samma verksamhet genomgår utbildningen.

Kursens innehåll bygger på innehållet i handboken Inget att vänta på.

Gå till webbkursen

Webbkursen är kostnadsfri, tar 1-2 timmar att genomföra och är tillgänglig för alla. Det enda som krävs är att du skapar ett användarkonto på Jämställdhetsmyndighetens utbildningswebb.

Att förebygga våld - en grundkurs

 

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 13 december 2023

Senast uppdaterad: 15 december 2023