Ale kommuns handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplanen syftar till att vara ett konkret verktyg i kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning av flickor och kvinnor genom att göra yrkesverksamma inom kommunen medvetna om tecken, rutiner för att upptäcka utsatthet och hur en ska agera, handlingsberedskap i akuta situationer och genom att tydliggöra ansvar.

Till handlingsplanen på Ale kommuns webbplats

Handlingsplan

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård