Arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor (2022:5)

Jämställdhetsmyndighetens delredovisning 2022 till regeringen inom den myndighetsgemensamma uppdraget för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Rapporten tar upp hur uppdragen mot könsstympning går. Det handlar bland annat om att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete, samordna, bidra till erfarenhetsutbyte samt följa upp arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle