Botkyrka kommuns handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

En handlingsplanen med det övergripande målet att få till ett mer sammanhängande arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning – så att inget barn eller ung person ska behöva vara rädd för att utsättas för förtryck eller våld. Handlingsplanen syftar också till att integrera och tillgängliggöra lärdomar ifrån nationella och lokala kartläggningar och annat kunskapsunderlag som finns på området.

Till handlingsplanen på Botkyrka kommuns webbplats

Handlingsplan

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Myndigheter

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet