Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor

Boken "Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor" har tagits fram för att motverka kunskapsbrist och tystnadskultur kring könsstympning.

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats hittar du förutom denna broschyr även information om myndighetens tidigare uppdrag och arbete på området. På sidan om könsstympning finns även material och filmer för fritidsledare och andra barn- och ungdomsledare som kommer i kontakt med individer som riskerar att utsättas för könsstympning. 

Stödmaterial

Webbplats

Förebyggande

Upptäckt

Nationellt

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet