Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor

Denna handbok från Jämställdhetsmyndigheten riktar sig till barn- och ungdomsledare.

Könsstympning är ett särskilt svårt ämne att prata om. Men tystnad är inte lösningen.
För att motverka den kunskapsbrist och tystnadskultur som omger könsstympning av flickor och kvinnor har vi tagit fram den här lilla handboken.


Den är lätt att bära med sig, enkel att ta till sig och stor nog att ge dig det du behöver för att våga prata om könsstympning.

Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 3 februari 2022

Senast uppdaterad: 26 januari 2024