Underlagsrapport - erfarenheter av deltagande i organisationen Existeras samtalsgrupp

Intervjustudie på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten utförd av docent och lektor Cecilia Kjellgren vid Linnéuniversitetet. Studien baseras på intervjuer med deltagare i Existeras intervention, där terminsvisa samtalsgrupper hålls med kvinnor som har erfarenhet av könsstympning.

Stödmaterial

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Myndigheter

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård