Erfarenheter av deltagande i organisationen Existeras samtalsgrupp - en intervjustudie

Denna rapport utgör ett underlag till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt och me-toder för förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Organisationen Existera, en del av kvinnojoursrörelsen, bedriver i Stockholmsområdet sedan några år tillbaka en samtalsgrupp för kvinnor som utsatts för könsstympning. Interventionen syftar till att kvinnorna ska få förståelse för att könsstympningen de gått igenom i barndomen, var ett övergrepp och att de ska få möjlighet att dela erfarenheter i gruppen och bearbeta dessa.

En utvärdering av interventionen har genomförts under 2023 av universitetslektor/docent Cecilia Kjellgren, på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Publikationen är ett underlag till huvudrapporten Från förebyggande till brottsbekämpande - hela kedjan behövs

Mäns våld mot kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 26 september 2023

Senast uppdaterad: 29 april 2024