Faktablad från Åklagarmyndigheten om hedersrelaterad brottslighet

Faktabladet med information om vad hedersrelaterad brottslighet kan vara och hur Åklagarmyndigheten arbetar med dessa ärenden.

Till webbsidan om hedersrelaterad brottslighet på Åklagarmyndighetens webbplats

Faktablad från Åklagarmyndigheten om hedersrelaterad brottslighet (öppnas som Pdf)

Stödmaterial

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Rättsväsendet