Förebyggande och praktiskt arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor i Kronobergs län

Detta informationsmaterial är framtaget av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och länets åtta kommuner. Materialet innehåller information om hur olika aktörer i länet arbetar mot könsstympning av flickor.

Till informationsmaterialet på Region Kronobergs webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Myndigheter

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet