Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Sörmland

Handbok för regional samverkan i Sörmland är ett samverkansdokument mellan Sörmlands kommuner, landstinget och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Handboken innehåller information om svensk lagstiftning, anmälningsskyldigheten och hur könsstympning kan förebyggas och upptäckas. Handboken innehåller också råd om bemötande av flickor och kvinnor som har utsatts för könsstympning.

Till fakta om våld i nära relationer på Region Sörmlands webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Stöd och skydd

Regionalt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård