Handläggningsstöd gällande könsstympning

Handläggningsstöd för handläggare inom asylprövningen där det finns risk för könsstympning av flickor eller kvinnor.

Handläggningsstödet presenterades av Migrationsverket under Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) seminarie om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på bemötande och samtal.

Till handläggingsstödet som finns som PDF på MUCFs webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter