Ideella föreningen Existera

Existera är en ideell förening som ger stöd till kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning och föreningen arbetar för att motverka att fler flickor utsätts. Existera utbildar och ger råd till yrkesverksamma som möter målgruppen, som till exempel personal inom socialtjänsten och skola. Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, drivs av kvinnor som är barn till överlevare och av kvinnor som har erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor.

www.existera.org

Webbplats

Förebyggande

Stöd och skydd

Kommunalt

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle

Utsatta

Anhöriga