Kommunikationsverktyg från idella föreningen Tjejers rätt i samhället (TRIS)

Våga förstå! är ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt för barn och unga i olika åldrar och med olika typer av kommunikationssvårigheter att få stöd i att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet med hjälp av emojis och bilder.  Kommunikationsverktyget Våga förstå! är tänkt att användas för att underlätta kommunikation i olika situationer och verksamheter tillsammans med en vuxen som i sitt yrke möter barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Våga förstå! ger barn och unga möjligheten att berätta om vad de varit med om och ökar deras möjligheter att kunna vara delaktiga och att själva kunna påverka sin situation.

Länk till metodstödets webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård