Mall för beskrivning/ bedömning av vulva vid olika typer av könsstympning.

Denna mall kan användas som ett stöd vid bedömning av olika typer av könsstympning. Den är framtagen av Amelmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm. Amelmottagningen är en specialistmottagning som erbjuder vård till kvinnor med erfarenhet av könsstympning.

Gå till mallen på Södersjukhusets webbplats

Stödmaterial

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Nationellt

Hälso- och sjukvård