Metodstöd Trippelt utsatt, från ideella föreningen Tjejers rätt i samhället (TRIS)

Trippelt utsatt metodstöd – Att utveckla en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld på gymnasiesärskolan är ett material framtaget i syfte att vägleda gymnasiesärskolor och andra verksamheter som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning som befinner sig i riskzonen att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Metodstödet är utformat som ett underlag för att bättre kunna arbeta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld som är anpassad för den enskilde verksamheten och den specifika målgruppen.

Länk till metodstödets webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Förskola/Skola