Rikshandboken barnhälsovård-för professionen: könsstympning av flickor

Rikshandboken i barnhälsovård är ett nationellt metod- och kunskapsstöd för professionen. Syftet med den nationella handboken är att ge förutsättningar för en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet i hela Sverige. Innehållet på Rikshandboken skrivs och granskas av verksam personal inom barnhälsovård och barnmedicin.

Webbinformationen om könsstympning är del av en rikshandbok om barnhälsovården. Den innehåller information om könsstympning av flickor och kvinnor, hur hälsofrämjande samtal med vårdnadshavare bör genomföras samt stöd med förslag på formulering av frågor, tolksamtal med mera. Sidan innehåller även förslag på insatser inom barnahälsovården inklusive dokumentation och orosanmälan.

Till webbplatsen Rikshandboken

Stödmaterial

Webbplats

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Nationellt

Hälso- och sjukvård