Samtal om kvinnlig könsstympning – handbok från ActionAid.

ActionAid Sverige har tagit fram en handbok om vår forskningsbaserade samtalsmetod, Reflection Action, och hur den kan tillämpas i möten och samtal om kvinnlig könsstympning. Nu finns möjlighet att ladda ner handboken på engelska och svenska.

Samtal om kvinnlig könsstympning – handbok för nedladdning

Stödmaterial

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård