Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor (2020:10)

Jämställdhetsmyndigheten slutredovisning av uppdrag om att inventera effektiva arbetssätt för attitydförändring och beteendeförändring gällande könsstympning av flickor och kvinnor, samt att sprida dessa till relevanta aktörer (Regeringsbeslut S2018/03926/JÄM). Fokus har varit på aktörer som möter flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning, eller lever med risk för att bli utsatta, samt på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle